Služby

Provádění návrhů komínů, jejich výstavby, rekonstrukcí, frézování, vložkování a čištění komínů včetně montáží kouřovodů. Měření účinnosti spalování a revize spalinových cest.

Všechny činosti na komínovém systému musí provádět odborně způsobilá osoba, která je vlastníkem oprávnění v oboru kominictví. Naše firma je držitelem všech potřebných opravnění k provádění techno činností.

 

Základní komínové služby

 1. Stavba komínových systémů
  • návrh
  • výstavba
  • rekonstrukce
 2. Revize komínů
  • Revizi komínu musí provádět odborně způsobilá osoba.
  • Revize komínu se provádí před uvedením do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin a také i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
 3. Frézování komínů
  • Pokud se zvolená vložka do komínu nevejde, je potřeba zvětšit komínový otvor frézováním.
 4. Vložkování komínů
  • Pokud se rozhodneme komín rekonstruovat, hlavní součást rekonstrukce by mělo být vložkování komínu.
  • Před samotným vložkování firma provede důkladnou kontrolu komínu a určí rozměr vložky. Pokud je rozměr vetší než otvor komínu, musí před započetím prací proběhnout frézování.
  • Naše firma také důkladně prohlédne okolí komínu, aby odstranila riziková místa vzniku požáru, při jeho následném používání.
  • Vložkují se hlavně starší komíny z důvodu požárního rizika. Starší dřevěné(rákosové) stropy jsou vysoce hořlavé a právě vložkování riziko požáru mnohonásobě snižuje.
 5. Měření emisí komínů
  • Každy komín musí splnovat podle zákona emisní limity. Pokud jsou tyto limyty mimo stanovené hranice s nejvetší pravděpodobností nedochází k dokonalému spalování a špatné vyhřevnosti. Poté je nejlepší nechat zkontrolovat celý komín i spalovací zařízení.
 6. Čištění komínů
  • Dle vyhlášky NV č. 91/2010 Sb. je povinné provádět čistení komínu v předem stanovených intervalech.
 7. Komínová kontrola
  • hořlavích částí v blízkosti komína(stavební kontrukce, meteriály)
  • požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • volného a bezpečného přistupu ke komínu a všech jeho částí
  • tavebně technického stavu
  • podle zákona o ochraně ovzduší
Zajímavé odkazy
Kontakt